Vår vision & våra värderingar

Vision

Vi ser en kyrka…

…där Jesus är hjärtat, relationer ryggraden och tillbedjan pulsen
…där människor utvecklas, växer och är i funktion
…där vi med olika medel förmedlar ett tidlöst evangelium
…där Anden får ge liv, hopp och tro

”Om nu Sonen [Jesus] gör er fria, blir ni verkligen fria.” (Joh 8:36)

Vårt uppdrag:

➢  Att älska Gud och att älska människor.
➢  Att i linje med Jesu missionsbefallning utbreda Guds rike
➢  Att som kyrka tydligt stå i försoningens tjänst genom att föra människor tillbaks till Gud och till varandra.
➢  Att betjäna enligt Jesaja 58:6-12

Värderingar

  1. Vi tror att Bibeln är Guds Ord, förmedlat av människor, inspirerat av Anden.
  2. Med Jesus Kristus som föredöme och Herre tror vi på att betjäna och att vara osjälviskt utgivande.
  3. Vi tror på en kyrka där vi tydligt samarbetar med hela Kristi kropp för att utbreda Guds rike.
  4. Vi tror att församlingen är Guds och att vi i den Helige Andes kraft och ledning får bygga den.
  5. Vi tror att Jesus Kristus vill förvandla människors liv till ande, själ och kropp.
  6. Vi tror på det allmänna prästadömet, dvs att Gud talar till, utrustar och använder den han kallat, oavsett mänskliga förutsättningar.
  7. Vi tror på ett teamarbete där tjänstegåvorna (apostel, profet, evangelist, herde och lärare) leder och utrustar församlingen.
  8. Vi tror på och predikar frälsningen genom Jesus och det beslut som ligger på människan till överlåtelse, dop och efterföljelse.
  9. Vi tror att bön och handling förlöser Guds vilja på jorden.
  10. Vi tror på en kyrka som kan påverka samhället och möta dess behov.
Dela på internet