Kyrkan är människor i gemenskap

Dessutom med ett uppdrag. Vi tror nämligen att relationen till Jesus är till för alla människor. Det är vår tro att det Gud gör genom sin Ande när vi möts för att fira gudstjänst är något alla människor behöver. Oavsett vem man är eller har varit. I Kristus blir vi hela. Välkommen med att upptäcka detta!

Lovsång – tillbedjan – predikan – förbön – barnkyrka – youth – fika

Vi samlas fortfarande med vaksamhet för rådande pandemi enligt våra myndigheters rekommendationer. Har du förkylningssymptom och vill följa vår gudstjänst hemifrån, tag en kontakt med oss innan. Var noga med avstånd och handhygien.


Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *