Ge en gåva?

Du kan ge en gåva till Kyrka För Livet via Smyrnas pg 44080-0 eller via swish nr:123 588 1644. Glöm inte att märka betalningen med ”Kyrka för livet”.
Du kan även ge en gåva via kontokort här. Även här måste du märka betalningen ”Kyrka för livet”. Det är inte storleken på gåvan som räknas inför Gud – det är hjärtat bakom gåvan. Var med och upptäck välsignelsen i att få vara med och generöst så in i Guds rike.
Så här säger Jesus om att ge gåvor i Matteus evangelium kap 6:
När du ger en gåva ska du inte basunera ut det, så som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att bli ärade av människor. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön.
 Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör. Dåges din gåva i det fördolda, och då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig.
Vi har en stor transparens i hur våra pengar används. Fråga oss bara! Tack för att du är med och ger in i drömmen om en betjänande kyrka som ger hopp & tro till människor!
Dela på internet