Nästa chans!

På söndag har vi en ny chans att få träffa dig! Våra gudstjänster är öppna för alla och vi har barnkyrka & fika! Välkommen med att upptäcka Guds kärlek! Tema denna söndag är: Vi bygger för alla generationer! [Apg. 2:17-18]
Välkommen med!

ETT

…fantastiskt möte ser vi fram emot kommande söndag när vi får ha gemensam gudstjänst med vår grannkyrka EFS. Vi möts för att med ett hjärta och en själ upphöja Jesus tillsammans. Bibelns ord kommer stå i fokus. Barnkyrkan är igång och vi fikar. Ta med alla du känner (går bra med de du inte känner också btw) och hitta till Mötesplatsen på Järnringen 2.
Välkommen!

Kommande söndag

Kyrkan samlas och du är inbjuden! Ta med dina vänner och bekanta. Barnkyrkan är igång och i gudstjänsten fortsätter vi undervisningsserien med ”Vi bygger… det Jesus bygger” utifrån bibeltexterna i Matteus evangelium kap 16:13-20 & Psaltaren 127. Fika & vänner!
Välkommen till Kyrka för Livet!