Sunday coming up!

På söndag har vi gudstjänsten hos vår moderförsamling!